Jak si mám vybrat vysokou školu, aby mé budoucí studium bylo úspěšné?

Vysokým školám v České republice se blíží deadline pro podávání přihlášek ke studiu na vysoké škole. Někdo má už přihlášku podanou, jiní tak ještě neučinili, a právě těm zbývá posledních pár dní na to, aby svoji volbu promysleli, zhodnotili a (ne)učinili. Pokud tápete ve výběru, možná právě vám pomůžou tři základní otázky, které je dobré si před finálním odesláním přihlášky položit.

Důležité je se nevzdávat.

Má moje volba oboru pracovní perspektivu?

Pokud se chystáte ke studiu na vysoké škole, mělo by to být takové studium a takový obor, který vás bude nejen bavit, ale bude mít po vašem absolvování jistou pracovní perspektivu. Je krásné, pokud se chce někdo věnovat na vysoké škole např. sociální antropologii či orální historii, ale pohlédněme na tuto situaci soudným okem – je reálné, že vás zmíněné obory v budoucnu uživí? Případně vás a vaši rodinu? Spousta absolventů těchto humanitních oborů končí po náročných studiích jako vedoucí poboček fast foodů, prodavačů apod.

Bude mi studium také zábavou?

Nikdo neříká, že vysoká škola bude procházka růžovou zahradou, ale vytvořit si hned v prvním semestru nenávist k polovině předmětů je začátek konce. Je proto dobré, zkusit zjistit na internetu či na dnech otevřených dveřích alespoň přibližný rozvrh a seznam předmětů, abychom nebyli překvapeni. Je třeba počítat s tím, že student dopravního managementu se bude věnovat nejen ekonomii, ekonomice a business etiketě. Čekají ho předměty jako matematika, programování, fyzika, dopravní technika a jiné.
Studium není snadné.

Budu mít na vysokou školu dostatek peněz?

Toto je pravděpodobně nejpalčivější otázka. Týká se jak těch, kteří chtějí studovat na státní škole, tak těch, kteří touží po studiu na soukromé škole. Prvním nákladem, pomineme-li např. cestu na den otevřených dveří, je platba za přihlášku. Částka bývá různá, ale pohybuje se kolem 500 Kč. Dále záleží na přijímacím řízení. Některé vysoké školy mají své přijímací zkoušky, jiné využívají tzv. SCIO testy. Tyto testy probíhají většinou od začátku prosince do května. K přijímacímu řízení se vám započítá nejlepší výsledek. Na základě toho se pak umístíte v celkovém pořadí dané vysoké školy. Je proto dobré navštívit co nejvíce termínů, což není zrovna levné. Běžná přihláška ke SCIO testům je 510 Kč. Kromě počátečních nákladů, tedy přihláška, přijímací řízení, ověřené kopie maturitního vysvědčení apod., je třeba brát v úvahu platby za případné bydlení, dojíždění, stravování, skripta apod. Trochu jiné je to na soukromých vysokých školách, kde se platí za každý započatý semestr školné, které bývá kolem 20 000 Kč. To samé platí pro studenty, kteří za sebou mají státem hrazenou dobu studia, která je pro bakalářské obory 4 roky, pro navazující obory 2 roky. I ti poté platí školou určenou částku.

A co dál?

Dál už je třeba, abyste přípravu ke studiu na vysoké škole brali alespoň trochu svědomitě. Vynaložené úsilí a peníze nejsou malé, a proto by byla škoda, aby veškerá snaha přišla vniveč.